Page 10 - IDO_Kuvasto_2019
P. 10

10  |  IDO WC-istuimet         Kylpyhuonetilat näkevät paljon erilaista
         elämää ja ovat päivittäin kovassa käytös-
         sä. Tämän päivän maailma on hektinen
         paikka, ja tasapainoilemme jatkuvasti
         kiireen ja vapaa-ajan välillä. Kylpyhuo-
         neesta onkin tullut yhä tärkeämpi paikka
         myös rentoutua ja nauttia – hetkille
         täydellistä omaa aikaa.


         Kun on kyse kylpyhuoneesta, on neliö-
         metrit syytä käyttää viisaasti. Kylpy-
         huonetta ei uusita joka viikko tai edes
         joka vuosi. Se saattaa palvella vuosi-
         kymmeniä. Siksi suunnitteluvaiheessa
         kannattaa kiinnittää huomiota laatuun,
         tyyliin ja toimivuuteen, joka kestää sekä
         käyttöä että aikaa.


         IDO-tuotteiden suunnittelulla on pitkä
         historia. Olemme nähneet kylpyhuonei-
         den kehityksen ja tiedämme, mitä tule-
         vaisuudessa voidaan tehdä paremmin.
         Olemme lähellä asiakkaitamme ja kuun-
         telemme heidän toiveitaan. Panostamme
         tuotekehitykseen ja uskomme laadun
         puhuvan puolestaan. Tee kylpyhuonees-
         tasi sellainen, jossa viihdyt. Oikeasti.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15